Praca inż. – Komunikator dla Politechniki Krakowskiej

Portal do wymiany wiadomości.

Zastosowano HTML, CSS 3, PHP (Zend Framework 1) , JavaScript (jQuery), MySQL