• ds Event Calendar

    Oficjalna wtyczka do Concrete 5, która została zaakceptowana przez market. https://www.concrete5.org/marketplace/addons/ds-event-calendar/ Wtyczka służy do wyświetlania wydarzeń w kalendarzu i na liście pod nim. Wyświetlanie wydarzeń zostało … czytaj dalej
 • EkaMedica.pl

  Wykorzystano CMS Concrete5. Szablon został zmodyfikowany do dostarczonych grafik i projektu. Zainstalowano i skonfigurowano wiele wtyczek usprawniających przeglądanie strony. Strona wykorzystuje system wielojęzyczności. http://ekamedica.pl czytaj dalej
 • Strona Copylandia

  Wykorzystano CMS Concrete5. Strona została wykonana na podstawie wskazanego szablonu oraz dostarczonych grafik Do projektu zostały wykorzystane ogólnodostępne wtyczki oraz dedykowane rozwiązania.   http://copylandia.pl/ czytaj dalej
 • Twitter Bootstrap Web Starter Kit

  Narzędzie Google Web Starter Kit wykorzystujące Twitter Bootstrap 3. Zawiera w sobie: Google Web Starter Kit: https://github.com/google/web-starter-kit Twitter Boostrap 3: https://github.com/twbs/bootstrap Wersje komponentów: Google We… czytaj dalej
 • Waterfall Mixin

  One Page Scroll stało się dość popularne w internecie. Najczęściej występuje tło w postaci obrazka lub jednego koloru. Ja poszedłem krok dalej. Napisałem mixin do SCSS, który tworzy nam efekt gradientu przechodzącego przez całą stronę. Efekt można pod… czytaj dalej
 • Skrypt tworzący kopię bazy danych dla MySQL

  Rozszerzenie skryptu zrzucającego bazę danych o możliwość wykonania tej operacji razem z kluczami obcymi – poprzedni skrypt nie umożliwiał tego. http://github.com/damiansz/MySQL-Dump-with-Foreign-keys czytaj dalej
 • Praca inż. – Komunikator dla Politechniki Krakowskiej

  Portal do wymiany wiadomości. Zastosowano HTML, CSS 3, PHP (Zend Framework 1) , JavaScript (jQuery), MySQL czytaj dalej