Wygodny, ładny i łatwy w obsłudze datepicker

http://xdsoft.net/jqplugins/datetimepicker/