Wizualizacja danych w czasie

http://sbstjn.github.io/timesheet.js/