vissense.js - biblioteka do sprawdzania w jakim stopniu jest widoczny element

https://github.com/vissense/vissense