Tworzenie map pamięci

https://www.mindmup.com/ Webowa aplikacja do tworzenia mapy pamięci (mindmap)