Pokażna lista bibliotek dla wielu jęzków

http://libraries.io/