is.js - biblioteka do sprawdzania czym coś jest

http://is.js.org/