Generator przykładowych obrazków

Kolejny generator przykładowych obrazków: http://dummyimage.com/