Generator danych zapisanych w pliku JSON

Generator przykładowych danych zapisanych w pliku JSON? Nie ma problemu! Możemy wybierać spośród wielu typów danych jak e-mail, liczba, imię, adres, szerokość geograficzna, daty, telefony, elementy z tablicy czy nawet napisać własne funkcje! http://www.json-generator.com/