Docker - środowisko dla Concrete 5 - podsumowanie

Zróbmy podsumowanie ostatnich wpisów.

Nauczyliśmy się tworzyć nowe woluminy, tworzyć nowe kontenery, udostępniać porty na nich oraz linkować się między nimi.

 

Jeszcze podsumujmy poznane parametry:

--name CONTAINER_NAME - nasza nazwa dla kontenera (może być dowolna)

-v VOLUME/FOLDER_ON_HOST:FOLDER_ON_CONTAINER - podpięcie wcześniej utworzonego woluminu pod folder na kontenerze, w którym przechowywane są dane z MySQL

-p HOST_PORT:CONTAINER_PORT - wystawienie portu z kontenera do hosta - zapis ten oznacza, że port 3306 na komputerze lokalnym (host) będzie wskazywał na port 3306 na kontenerze. Jeśli mielibyśmy zapis: "-p 5306:3306" oznaczałoby, że port 5306 na komputerze lokalnym będzie wskazywał na 3306 na kontenerze

-e "KEY=VALUE" - ustawienie zmiennej środowiskowej MYSQL_ROOT_PASSWORD dla kontenera (w tym przypadku hasło do roota)

-d - opcja detach, która powoduje uruchomienie i zostawienie w tle kontenera

--link CONTAINER_NAME

Na sam koniec kilka pomocnych poleceń.

Usuwanie wszystkich kontenerów, które mają status exited (zostały zakończone):

docker rm $(docker ps --all -q -f status=exited)

Podobnie z woluminami - jeśli są jakieś "dyndające", to zostaną usunięte:

docker volume rm $(docker volume ls -qf dangling=true)

Na unixach mozna utworzyć sobie aliasy ;)

alias dockerCleanExited='docker rm $(docker ps --all -q -f status=exited)'

alias dockerStopAll='docker stop $(docker ps -q)'

alias dockerStartAll='docker start $(docker ps --all -q -f status=exited)'