Docker - środowisko dla Concrete 5 - początek

Ten wpisy, a nawet wpisy, będą poświęcone utworzeniu środowiska do pracy z Concrete5.

Do pracy z Concrete5 będziemy potrzebować bazy danych - MySQL i serwera WWW opartego na Apache oraz PHP.

Oczywiście będziemy jeszcze potrzebować samych plików Concrete5 ;) https://www.concrete5.org/

Do bazy MySQL wykorzystamy MariaDB - https://mariadb.org/

Poniższy wpis nie tyczy się tylko Concrete5. W ten sposób można postawić WordPress'a a także inne systemy. Tutaj zostanie przedstawiona tylko ogólna zasada jak to zrobić.

Zaczynamy.
Do stworzenia środowiska będziemy potrzebować 2 obrazów:
MySQL = mariadb
Apache + PHP = nimmis/apache-php5

Pobranie obrazu może odbyć się na 2 sposoby:
1. Automatyczny - podczas tworzenia dockera zostanie pobrany obraz, a jeśli nie istnieje on na komputerze, to zostanie pobrany automatycznie (w wersji najnowszej - latest)
2. Manualny - ręcznie wpisujemy polecenie na pobranie obrazu ;)

W tym przypadku wybierzemy manualny. Żeby pobrać obraz wystarczy wpisać polecenie
docker pull NAZWA_OBRAZU

Np docker pull mariadb .

To nam pobierze obraz do obsługi bazy MySQL (a właściwie MariaDB, który działa na tej samej zasadzie co MySQL - MariaDB powstało po przejęciu przez MySQL przez Oracle - jeśli pamięć i fakty mnie nie mylą).
To samo robimy z nimmis/apache-php5 - docker pull nimmis/apache-php5 .

Powyższy zapis pobierze nam najnowszą wersję obrazu. Jeśli chcemy skorzystać z jakiejś konkretnej dla obrazu należy po nazwie obrazu wpisać dwukropek i wersję np
docker pull ubuntu:16.04

Aby sprawdzić jakie obrazy mamy pobrane wystarczy wpisać polecenie
docker images

Aby usunąć obraz należy wydać polecenie
docker rmi NAZWA_OBRAZU

Na ten moment taka wiedza powinna wystarczyć ;)