Resetowanie hasła root dla OpenVZ na Proxmox

Nastał ten dzień w którym moja pamięć mnie zawiodła i zapomniałem hasła do użytkownika root w jednym z moich kontenerków.
Normalnie podczas pracy mam sparowany klucz SSH, ale podczas stawiania środowisk testowych nie robię tego :)

Ok, ale co możemy zrobić jeśli już zapomnimy tego hasła ?

Na szczęście rozwiązanie jest proste. Wystarczy zalogować się na maszynę-matkę, a następnie wpisać poniższe polecenie

vzctl set VMID --userpasswd USER:PASSWORD

gdzie:
VMID - numer kontenera
USER - nazwa użytkownika (np root)
PASSWORD - hasło ;)

Teraz już możemy zalogować się na użytkownika korzystając z nowego hasła :)