OpenVZ - TeamSpeak

Kolejny element układanki - serwer TS.

Update paczek:

apt-get update
apt-get upgrade

Dalej:

dpkg-reconfigure dash

wybieramy No

apt-get install sqlite3 zip unzip -y

Dodajemy nowego użytkownika (będziemy i tak uruchamiać jako root, czego teoretycznie nie powinniśmy robić) i blokujemy możliwość logowania na niego

adduser --disabled-login teamspeak3

przechodzimy do folderu:

/home/teamspeak3

Pobieramy i wypakowujemy TSa bezpośrednio do tego folderu (ja tego procesu dokładnie nie opiszę, ponieważ mam spakowana instancję ze swojego, innego serwera. Cały proces opisany jest tutaj - należy tylko pobrać najnowszą wersję)


Nadajemy prawa dla nowego usera dla aktualnego katalogu (kropka na końcu jest ważna):

chown -R teamspeak3:teamspeak3 .

Teraz wystarczy odpalić plik:

/home/teamspeak3/teamspeak3-server_linux-x86/ts3server_startscript.sh start

Serwer powinien się uruchomić.

Teraz wracamy na serwer-matkę - musimy zrobić przekierowania:

iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -d IP_SERWERA --dport 30033 -j DNAT --to-destination 192.168.0.106:30033
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -d IP_SERWERA --dport 10011 -j DNAT --to-destination 192.168.0.106:10011
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p udp -d IP_SERWERA --dport 9987 -j DNAT --to-destination 192.168.0.106:9987

Gotowe :)Kolejny "dodatek":

Plik do sprawdzania, czy teamspeak działa i ewentualnie go uruchamia:

Tworzymy plik w dowolnym miejscu o dowolnej nazwie - ja go utworzę w /home/teamspeak3/ o nazwie ts3checker.sh.

Wklejamy poniższą zawartość (ustawmy tylko dobrą wersję TSa i ścieżkę do skryptu uruchamiającego):

#!/bin/bash
 
#32bit
#TEAMSPEAK=`ps ax | grep ts3server_linux_86 | grep -v grep | wc -l`
 
#64bit
#TEAMSPEAK=`ps ax | grep ts3server_linux_amd64 | grep -v grep | wc -l`
 
 
if [ $TEAMSPEAK -eq 1 ]
then
    exit
else
    cd /home/teamspeak3/teamspeak3-server_linux-x86 ;./ts3server_startscript.sh start
fi

Nadajemy uprawnienia do wykonywania:

chmod +x /home/teamspeak3/ts3checker.sh

Teraz dodajemy do crona:

nano /etc/crontab

wpis, żeby sprawdzał co 5 min:

*/5 * * * * root /home/teamspeak3/ts3checker.sh

Nic nie trzeba restartować - gotowe. Co 5 min skrypt się uruchomi i sprawdzi, czy TS działa.