OpenVZ - pierwszy kontener

W poprzednim wpisie wstępnie skonfigurowaliśmy serwer matkę.

Teraz zajmiemy się utworzeniem naszego pierwszego kontenera, a także backupu dla niego (i następnych).

Klikamy na przycisk Create CT


1.png
Uzupełniamy nowe okienko

2.png

 
W następnym kroku wybieramy template (debian 64 bit)

3.png


Kolejny krok, to ustawienie zasobów dla serwera. Zasoby te można w każdym momencie zmienić, także nie trzeba głęboko się zastanawiać jakie ustawić.
Należy tylko kontrolować pojemność dysku, żeby się nie skończyła bo nagle może być ups. Mając 2 TB można ustawić więcej na zapas ;)

 

4.pngKolejny etap to ustawienie adresu IP.

Moje maszyny będą działać za NATem.

Aby łatwo zarządzać IP będziemy wpisywać numer z sieci lokalnej i numer kontenera tzn: 192.168.0.numer_kontenera
na obrazku 2 widać numer jako VM ID

Przedostatni krok to ustawienie DNS - zostawiamy bez zmian.

Ostatni to zatwierdzenie zmian.

Teraz czekamy, aż kontener nam się utworzy.


Po utworzeniu, po lewej stronie powinniśmy zobaczyć nową pozycję (ja sobie ukryłem mojego hostname :) )

 

7.png


Klikamy na nową pozycję i przechodzimy do zakładki Options.
Ustawiamy, aby w trakcie włączania serwera matka, kontener też się uruchomił.

 

8.png


Ok, mamy kontener - jeszcze nie jest włączony.

Skonfigurujmy sobie miejsce na backup dla niego i przyszłych kontenerów.

Klikamy na "folder" Datacenter i przechodzimy do zakładki Storage.
Następnie wybieramy Add -> Directory

Jak wspomniałem najwięcej miejsca mamy w /var/lib/vz . W związku z tym tam otworzymy sobie nasz backup.

9.png

ID może być dowolne - nasza własna nazwa
Directory, folder w którym będą zapisywać się kontenerki
Content - zaznaczamy tylko VZDump back file
Nodes i Enable - zostawiamy bez zmian
Shared - zaznaczamy
Max backups - w zależności od dostępnych zasobów dyskowych, częstotliwością wykonywanych backupów i przewidywalnych rozmiarów kontenerów możemy manipulować tą wartością.

Dodajemy miejsca i widać, że mamy kolejną pozycję na naszym ekranie

10.png

Teraz w tym samym oknie (Datacenter) przechodzimy do zakładki Backup

Dodajemy nowe zadanie.

Tutaj możemy ustawić wg naszego uznania. Jeśli ustawimy ręczne backupwanie wybranych kontenerów to tworząc nowy kontener i chcąc go backupować należy tutaj go skonfigurować.

Moja przykładowa konfiguracja da tego kontenera:

11.png

Akceptujemy i mamy nową pozycję na liście:

12.png

W końcu możemy uruchomić nasz kontener.

Zaznaczamy kontener po lewej stronie i klikamy na start.

13.png

Maszyna ruszyła co widać po zielonej ikonce na lewej liście :)

Wracamy do SSH.

Spróbujmy połączyć się z nią:
ssh [email protected]

Akceptujemy odcisk (yes) i wpisujemy hasło.

Jesteśmy na naszym kontenerku.
Sprawdźmy, czy działa internet.

Łącząc przyjemne z pożytecznym zróbmy:
apt-get update
apt-get upgrade

Jeśli update i upgrade działa tzn, że mamy internet :)

Koniec tutoriala na ten moment :)

Mamy nowy kontener, mamy ustawiony backup dla niego i mamy w nim internet.

Zapraszam dalej :)