OpenVZ - monitoring zasobów serwera - munin

W tym wpisie zajmiemy się monitoringiem serwera, a dokładniej zużycia jego zasobów oraz usług.

Rozpoczynamy pracę.

Logujemy się na serwerze matce.

apt-get install munin munin-node -y

nano /etc/munin/munin.conf

Odkomentowujemy nastepujace linijki:

dbdir   /var/lib/munin
htmldir /var/www/www.example.com/web/monitoring (tutaj można zmienić ścieżkę - ja zmieniam na /var/www/munin i z niej będe korzystał)
logdir  /var/log/munin
rundir  /var/run/munin

tmpldir /etc/munin/templates


Tworzymy katalog i nadajemy uprawnienia, gdzie munin będzie zapisywał html i obrazki z wykresami.

mkdir -p /var/www/munin

chown munin:munin /var/www/munin

/etc/init.d/munin-node restart


Ustawmy jeszcze subdomenę na ten folder, żeby mieć dostęp do danych:

nano /etc/nginx/sites-enabled/default

server {
        root /var/www/munin;
        index index.html index.htm;

        server_name munin.DOMENA www.munin.DOMENA;

location / {
                try_files $uri $uri/ /index.html;
                autoindex on;
                allow all;
        }
}


I restart serwera:

/etc/init.d/nginx restart


Teraz zajmiemy się każdym z kontenerów.

Proces jest dla każdego taki sam.

Instalujemy munin-node:

apt-get install munin-node -y

Edytujemy plik konfiguracyjny:

nano /etc/munin/munin-node.conf


Znajdujemy w konfigu wpis allow i dodajemy swój (jako IP np )

allow ^52\.23\.14\.152$

Restartujemy usługę.

/etc/init.d/munin-node restart

Możemy opuścić kontener. Jeśli wykonamy powyższą procedurę dla wszystkich (lub tych, które chcemy monitorować), to wracamy na serwer matkę.

Na matce edytujemy plik:

nano /etc/munin/munin.conf

W sekcji "a simple host tree" dodajemy nasze wpisy

[mail] -> nazwa
address 192.168.0.100 -> adres IP
use_node_name yes


Np:

[poczta.DOMENA]
    address 192.168.0.100
    use_node_name yes

[serwerek.DOMENA]
    address 192.168.0.101
    use_node_name yes


Restart w celu zaaplikowania nowej konfiguracji:

/etc/init.d/munin-node restart


Po pewnym czasie po wejściu na stronę munin.DOMENA

Powinniśmy zobaczyć listę z naszymi wpisami:

1.pngDodatkowe informacje. Pluginy można wyłączyć. W tym celu przechodzimy do katalogu:

cd /etc/munin/plugins

A następnie dla wybranych wtyczek zmieniamy rozszerzenie np na bak:

mv df_inode df_inode.bak

Potem restart munina i wtyczka nie będzie aktywna:

/etc/init.d/munin-node restart