Seafile - Webdav - nie działa na 4.1.2

Ostatnio wykonałem aktualizację z wersji 4.0.6 do 4.1.2 . Wszystko ładnie się odpaliło... prawie wszystko. Nagle przestał działać webdav.

No to szukamy rozwiązania - pierwsze co, to może porty zajęte ?

Nie - port nie jest zajęty.

Sprawdzamy logi dla seafile -> controller.log:

[04/21/15 10:49:03] seafile-controller.c(398): pid file /SEAFILE/pids/seafdav.pid does not exist
[04/21/15 10:49:03] seafile-controller.c(424): seafdav need restart...
[04/21/15 10:49:03] seafile-controller.c(73): spawn_process: /usr/bin/python2.7 -m wsgidav.server.run_server runfcgi --log-file /SEAFILE/logs/seafdav.log --pid /SEAFILE/pids/seafdav.pid --port 8088 --host "localhost"
[04/21/15 10:49:03] seafile-controller.c(88): spawned /usr/bin/python2.7, pid 25377
[04/21/15 10:49:13] seafile-controller.c(398): pid file /SEAFILE/pids/seafdav.pid does not exist
[04/21/15 10:49:13] seafile-controller.c(424): seafdav need restart...
[04/21/15 10:49:13] seafile-controller.c(73): spawn_process: /usr/bin/python2.7 -m wsgidav.server.run_server runfcgi --log-file /SEAFILE/logs/seafdav.log --pid /SEAFILE/pids/seafdav.pid --port 8088 --host "localhost"
[04/21/15 10:49:13] seafile-controller.c(88): spawned /usr/bin/python2.7, pid 25387
[04/21/15 10:49:23] seafile-controller.c(398): pid file /SEAFILE/pids/seafdav.pid does not exist
[04/21/15 10:49:23] seafile-controller.c(424): seafdav need restart...
[04/21/15 10:49:23] seafile-controller.c(73): spawn_process: /usr/bin/python2.7 -m wsgidav.server.run_server runfcgi --log-file /SEAFILE/logs/seafdav.log --pid /SEAFILE/pids/seafdav.pid --port 8088 --host "localhost"
[04/21/15 10:49:23] seafile-controller.c(88): spawned /usr/bin/python2.7, pid 25398
[04/21/15 10:49:33] seafile-controller.c(398): pid file /SEAFILE/pids/seafdav.pid does not exist
[04/21/15 10:49:33] seafile-controller.c(424): seafdav need restart...
[04/21/15 10:49:33] seafile-controller.c(73): spawn_process: /usr/bin/python2.7 -m wsgidav.server.run_server runfcgi --log-file /SEAFILE/logs/seafdav.log --pid /SEAFILE/pids/seafdav.pid --port 8088 --host "localhost"
[04/21/15 10:49:33] seafile-controller.c(88): spawned /usr/bin/python2.7, pid 25409
[04/21/15 10:49:43] seafile-controller.c(398): pid file /SEAFILE/pids/seafdav.pid does not exist
[04/21/15 10:49:43] seafile-controller.c(424): seafdav need restart...
[04/21/15 10:49:43] seafile-controller.c(73): spawn_process: /usr/bin/python2.7 -m wsgidav.server.run_server runfcgi --log-file /SEAFILE/logs/seafdav.log --pid /SEAFILE/pids/seafdav.pid --port 8088 --host "localhost"

Mało można się dowiedzieć. Logi dla nginxa ?

2015/04/21 09:02:02 [error] 2084#0: *6 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: CLIENT_IP, server: MY_SEAFILE_HOST, request: "GET /seafdav HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:8088", host: "MY_SEAFILE_HOST"
2015/04/21 09:02:03 [error] 2084#0: *4 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: CLIENT_IP, server: MY_SEAFILE_HOST, request: "GET /seafdav HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:8088", host: "MY_SEAFILE_HOST"
2015/04/21 09:04:26 [error] 2084#0: *37 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: CLIENT_IP, server: MY_SEAFILE_HOST, request: "GET /seafdav HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:8088", host: "MY_SEAFILE_HOST"
2015/04/21 09:04:28 [error] 2084#0: *37 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: CLIENT_IP, server: MY_SEAFILE_HOST, request: "GET /seafdav HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:8088", host: "MY_SEAFILE_HOST"
2015/04/21 09:04:29 [error] 2084#0: *37 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: CLIENT_IP, server: MY_SEAFILE_HOST, request: "GET /seafdav HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:8088", host: "MY_SEAFILE_HOST"
2015/04/21 10:47:38 [error] 2087#0: *672 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: CLIENT_IP, server: MY_SEAFILE_HOST, request: "GET /seafdav HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:8088", host: "MY_SEAFILE_HOST"

 

Też mało. W końcu jednak znalazło się rozwiązanie na forum. W konfiguracji pliku SEAFILE/conf/seafdav.conf nalezy dopisać hosta.

[WEBDAV]
host = localhost
enabled = true
port = 8080
fastcgi = true
share_name = /seafdav

 

Restart serwera i znowu działa :)