REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED - rozwiązanie

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
a7:a8:f2:97:94:33:58:b7:9d:bc:e0:a6:6b:f7:0a:29.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/damian/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/damian/.ssh/known_hosts: 6
Permission denied (publickey,password).

Pracując na zdalnych serwerach zdarza się, że łącząc się do jakiegoś, któremu zmienił się "odcisk palca" to może nam pokazać się powyższy błąd.

Jak go rozwiązać?

Wystarczy na wprowadzić proste polecenie na komputerze z którego się łączymy:

sed -i '6d' ~/.ssh/known_hosts

Gdzie 6 podmieniamy na cyferkę z komunikatu. I tyle, możemy się już znowu połączyć :)

Opcjonalnie możemy skasować 6 linijkę w pliku ~/.ssh/known_hosts - korzystając z nano możemy nacisnąć CTRL + C aby zobaczyć w której linjce jesteśmy.

 

remote_host_identification.png