Kolory plików i folderów w konsoli

Krótki wpis, jak uzyskać kolory w terminalu. Ułatwia nam to rozróżnianie folderów o różnych prawach a także symbolicznych linków.

Edytujemy plik  /etc/bash.bashrc

nano  /etc/bash.bashrc

Na samym końcu dopisujemy:

export LS_OPTIONS='--color=auto'
eval "`dircolors`"
alias ls='ls $LS_OPTIONS'


Zapisujemy i ostatnim poleceniem jaki musimy wywołać w konsoli to:

source /etc/bash.bashrc ~/bashrc

Gotowe, mamy kolorową listę :)

 

kolorowa_lista.png