Git mode old new

Ostatnio pracując z GITem podczas sprawdzania statusu plików wyskoczyło mi mnóstwo czerwonych linijek mimo, że tych plików nie edytowałem.

Zrzut ekranu z 2015-02-08.png

Poniżej pokazał się także komunikat:

old mode 100755
new mode 100644

Szybko szukamy o co kaman i już wiem, dlatego dziele się wiedzą :)


Chodzi o to, że GIT zapisuje sobie prawa do plików. W moim przypadku było to 755 a zmieniłem na 644 i GIT się oburzył.

Żeby nie reagował na takie zmiany należy w konsoli wpisać:
git config core.filemode false

Zadziała to tylko do aktualnego projektu.

A jeśli chcemy do wszystkich to należy wywołać polecenie:
git config --global core.filemode false