Waterfall Mixin dla One Page Scroll

One Page Scroll stało się dość popularne w internecie. Najczęściej występuje tło w postaci obrazka lub jednego koloru. Ja poszedłem krok dalej. Napisałem mixin do SCSS, który tworzy nam efekt gradientu przechodzącego przez całą stronę. Efekt można podziwiać na stronie głównej mojej strony
http://dszymczuk.pl/

Repozytorium na GitHub z Waterfall Mixin:
https://github.com/dszymczuk/mixin-waterfall

Waterfall Mixin na żywo:
http://dszymczuk.github.io/waterfall-mixin/