TinyMCE - klawisz tab

Pracując w TinyMCE okazuje się, że naciskając tab nie robią się wcięcia, tylko przeskakuje między kolejnymi polami / przyciskami w formularzu.

Jak zrobić, żeby działały wcięcia?

Wystarczy w funkcji inicjującej jako nową właściwość wkleić poniższy kod:

setup : function(ed) {
 ed.on('keydown', function(event) {
   if (event.keyCode == 9) { // tab pressed
     if (event.shiftKey) {
       ed.execCommand('Outdent');
     }
     else {
       ed.execCommand('Indent');
     }
 
     event.preventDefault();
     return false;
   }
 });
}

Teraz wciskając tab otrzymamy wcięcie, a wciskając shift + tab cofnięcie wcięcia.