Raspberry PI – serwer Samba

Dzisiaj krótki opis, jak zainstalować serwer Samba na Raspberry PI w celu udostępnienia plików na Windows.

Samba_Logo.png

Instalacja na Malince:

sudo apt-get install samba samba-common-bin

Możliwe, że wyskoczy okienko nr 1, gdzie trzeba wpisać grupę roboczą w domu.

1

Teraz należy dodać nowego użytkownika do systemu a następnie przypisać go do samby.

sudo adduser damian

Przechodzimy do katalogu głównego:

cd /

Tworzymy nowy folder:

sudo mkdir udostepniony

Sprawdzamy, czy folder się utworzył.

ls -la

2

Teraz zmianiamy prawa dostępu dla użytkownika, którego wcześniej utworzyliśmy, a nie roota.

sudo chown damian:damian udostepniony

Ponownie sprawdzamy i teraz widzimy innego użytkownika jako właściciela.

3

Teraz założymy hasło na sambę dla użytkownika. Hasło może być inne niż do logowania na konto.

sudo smbpasswd -a damian

Teraz przechodzimy do edycji pliku konfiguracyjnego.

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Jeśli nie dostaliśmy wcześniej zapytania o grupe roboczą, to właśnie teraz musimy to ustawić jako zmienna workgroup.

4

Raspberry PI – serwer Samba

paź 14, 2013   //   by Damian   //   BLOG, Raspberry PI, Serwery  //  Brak komentarzy

Dzisiaj krótki opis, jak zainstalować serwer Samba na Raspberry PI w celu udostępnienia plików na Windows.

Samba_Logo

Instalacja na Malince:

sudo apt-get install samba samba-common-bin

Możliwe, że wyskoczy okienko nr 1, gdzie trzeba wpisać grupę roboczą w domu.

1
Teraz należy dodać nowego użytkownika do systemu a następnie przypisać go do samby.

sudo adduser damian

Przechodzimy do katalogu głównego:

cd /

Tworzymy nowy folder:

sudo mkdir udostepniony

Sprawdzamy, czy folder się utworzył.

ls -la

2

Teraz zmianiamy prawa dostępu dla użytkownika, którego wcześniej utworzyliśmy, a nie roota.

sudo chown damian:damian udostepniony

Ponownie sprawdzamy i teraz widzimy innego użytkownika jako właściciela.

3

Teraz założymy hasło na sambę dla użytkownika. Hasło może być inne niż do logowania na konto.

sudo smbpasswd -a damian

Teraz przechodzimy do edycji pliku konfiguracyjnego.

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Jeśli nie dostaliśmy wcześniej zapytania o grupe roboczą, to właśnie teraz musimy to ustawić jako zmienna workgroup.

4

Teraz przechodzimy na koniec pliku i dopisujemy:

[udostepniony_malina]
path = /udostepniony
available = yes
valid users = damian
read only = no
browsable = yes
public = yes
writable = yes

Restartujemy sambę:

sudo /etc/init.d/samba restart

Sprawdźmy jeszcze IP:

sudo ifconfig

W moim przypadku jest to 192:168.0.14

5

Przechodzimy do windowsa. Klikamy Win + R i wpisujemy:
\\192.168.0.14\

6

Zostaniemy poproszeni o wpisanie loginu i hasła (do samby) – robimy to.

7

Jak widać mamy folder udostępniony :)

8

Ale to nie wszystko, możemy go zmapować, aby łączył się do niego jako dysk zdalny.
Klikamy prawym przyciskiem myszy na folder i wybieramy Mapuj dysk sieciowy.
Wybieramy pod jaką literą ma być widoczny.

9

10

Gotowe. Prawie…

Po restarcie komputera prawdopodobnie dostaniemy komunikat o braku możliwości podłączenia dysku sieciowego.

komunikat

Należy wtedy na Windowsie wykonać poniższe czynności:

Start -> Panel sterowania -> Konta użytkowników i filtr rodzinny -> Menedżer poświadczeń

Klikamy na Dodaj poświadczenie systemu Windows

Adres internetowy: IP naszej malinki
Nazwa użytkownika:
Hasło: