Kolorowanie pól formularz w przypadku błędów

W tym wpisie chciałbym pokazać w jaki sposób zmienić styl pola tekstowego, gdy nie przejdzie on walidacji. Problem zostanie rozwiązany za pomocą CSS – zostanie dodana odpowiednia klasa dla input’a z błędnie wprowadzonymi danymi – po prawej na poniższym rysunku.

inputy.png

Bierzemy się do dzieła.

Pierwsze co będziemy potrzebować to definicja klasy CSS dla błędnego input’a – nazwę ją inputError.

 1. form input.inputError {
 2. border-color: #B94A48;
 3. color: #B94A48;
 4. }

Ten wpis spowoduje utworzenie czerwonej ramki dla pola tekstowego. Teraz należy to obsłużyć wykorzystując do tego komponent Zend_Form. W tym celu zostanie wykorzystana metoda setAttrib z odpowiednimi parametrami (dodanie klasy oraz jej nazwę). W celu ułatwienia tego procesu dla większej liczby kontrolek można napisać metodę w formularzu, która będzie dodawała klasę CSS do inputa w przypadku wystąpienia błędu:

 1. public function highlightErrorElements()
 2. {
 3. foreach($this->getElements() as $element) {
 4. if($element->hasErrors()) {
 5. $element->setAttrib('class', 'inputError');
 6. }
 7. }
 8. }

Ostatnią rzeczą jaka pozostała to wywołanie tej metody w kontrolerze na obiekcie-formularzu:

 1. if($form_register->isErrors()) {
 2. $form_register->highlightErrorElements();
 3. $form_register->populate($_POST);
 4. }

Teraz jeśli formularz będzie zawierał błędy, to jego pola tekstowe zostaną obramowane w kolorze czerwonym.