ZF – Wypełnianie formularzy

Tworzenie formularzy z wykorzystaniem Zend Framework jest łatwe i przyjemne. Możemy szybko stworzyć potrzebne elementy oraz ustawić dla nich filtry i warunki walidacji. Oprócz tych korzyści jest jeszcze jedna – automatyczne wypełnianie wartościami.

Tutaj może pojawić się pewien problem, z którym ja się spotkałem podczas tworzenia formularza do edycji użytkownika. Nazwy elementów w formularzu były inne niż nazwy kolumn w bazie danych.

Przykładowy fragment kodu z zaznaczonymi nazwami pól w formularzu (kwestia filtrów i walidacji została pominięta):

 1. public function init()
 2. {
 3. $name = new Zend_Form_Element_Text('name');
 4. $name->setLabel('Imię:');
 5.  
 6. $surname = new Zend_Form_Element_Text('surname');
 7. $surname->setLabel('Nazwisko:');
 8.  
 9. $email = new Zend_Form_Element_Text('mail');
 10. $email->setLabel('E-mail:');
 11.  
 12. $submit = new Zend_Form_Element_Submit('submit');
 13. $submit->setLabel('Edytuj');
 14.  
 15. $this->addElements(array($name,$surname,$email,$submit));
 16. }

W bazie danych mam tabelę user, w której pola mają nazwy:

 • use_id
 • use_imie
 • use_nazwisko
 • use_mail

Jak widać nazwy się różnią. Teraz pobieram dane użytkownika z bazy danych. Domyślne wypełnienie:

 1. $form = new Form_User();
 2. $admin = new Model_User();
 3. $edit = $admin->find($id)->current(); //$id - zmienna z numer ID usera
 4. $form->populate($edit->toArray());

Nie zadziała. Dlaczego? Ponieważ metoda populate przypisuje elementy o tej samej nazwie z tablicy asocjacyjnej co nazwy elementów z formularza.

W tym wypadku element use_imie nie pasuje do żadnego z elementów z formularza.

Jak rozwiązać ten problem? Trzeba pokazać metodzie populate do jakiego elementu w formularzu ma wstawić odpowiednią daną.

 1. $form->populate(array(
 2. 'name' => $edit->use_imie,
 3. 'surname' =>$edit->use_nazwisko,
 4. 'mail' =>$edit->use_mail
 5. ));

Teraz już bez problemu dane pobrane z bazy zostaną umieszczone w odpowiednich elementach formularza :)