ZF – Generowanie menu dla każdego modułu

Ostatnio miałem problem z menu (Zend Navigation) w mojej aplikacji modułowej. Problem polegał na tym, że każdym module było ładowane to samo menu, chociaż zdefiniowane były (nawet o innych nazwach). Szybka porada na forum php ( ;) ) i uzyskałem pewną odpowiedź z adresem do blogu forum-kolegi Batman, w którym można przeczytać:


Ładowanie wszystkich modułów podczas inicjalizacji aplikacji.

Jest to jeden z największych problemów podczas korzystania z modułów.

 

Napisał także gotowe rozwiązanie, niestety w moim przypadku nie chciało do końca działać. W związku z tym zacząłem szukać innego rozwiązania…

Znalazłem rozwiązanie wykorzystujące plik XML. W związku z tym trzeba było wykonać mały przerób i rozwiązanie działa :)

Rozwiązanie:

Moja struktura katalogu odpowiadająca za moduły (podświetlone pliki z menu):

 1. \---modules
 2. +---admin
 3. | | Bootstrap.php
 4. | | menu_admin.php
 5. | |
 6. | +---controllers
 7. | +---forms
 8. | +---models
 9. | \---views
 10. |
 11. +---default
 12. | | Bootstrap.php
 13. | |
 14. | +---controllers
 15. | +---models
 16. | \---views
 17. |
 18. +---professor
 19. | | Bootstrap.php
 20. | | menu_professor.php
 21. | |
 22. | +---controllers
 23. | +---forms
 24. | +---models
 25. | \---views
 26. |
 27. \---student
 28. | Bootstrap.php
 29. | menu_student.php
 30. |
 31. +---controllers
 32. +---forms
 33. +---models
 34. \---views

Pliki odpowiadające za menu mają nazwę: menu_nazwa_modulu np: menu_student . Teraz należy dodać plugin, który znalazłem wraz z moją przeróbką na odczyt z plików PHP:

 1. <?php class Plugins_ModuleNavigation extends Zend_Controller_Plugin_Abstract {
 2.  
 3. public function preDispatch (Zend_Controller_Request_Abstract $request)
 4. {
 5. $module = $request->getModuleName();
 6. if(empty($module)) $module = "default";
 7. $viewRenderer = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('viewRenderer');
 8. $viewRenderer->initView();
 9. $view = $viewRenderer->view;
 10.  
 11. if($module != 'default') {
 12. $config = require APPLICATION_PATH . '/modules/'.strtolower($module).'/menu_'.strtolower($module).'.php';
 13. $navigation = new Zend_Navigation($config);
 14. $view->navigation($navigation);
 15. }
 16. }
 17. }

Powyższą zawartość należy zapisać w pliku ModuleNavigation.php w folderze library\Plugins . Powyższy fragment odpowiada za odczytanie nazwy modułu (linijka 5) oraz pobraniu odpowiedniego pliku z menu z głównego katalogu modułu (linijka 12).

Jeszcze zostały 2 rzeczy do zrobienia. Musimy dodać do pliku konfiguracyjnego linijkę:

 1. autoloaderNamespaces.Plugin = "Plugins_"

Teraz w głównym pliku Bootstrap (w folderze application) dodamy klasę initPlugins() .

 1. protected function _initPlugins()
 2. {
 3. $this->bootstrap("frontController");
 4. $this->frontController->registerPlugin(new Plugins_ModuleNavigation);
 5. }

I gotowe :) Wszystko powinno działać.