System kontroli wersji GIT – pierwsze kroki

W tym artykule chciałbym pokazać pierwsze kroki związane z Systemem Kontroli Wersji GIT. Co to jest System Kontroli Wersji można przeczytać tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/System_kontroli_wersji

Krótki podręcznik na temat GIT znajduje się tutaj:

Po polsku (niekompletny): http://progit.org/book/pl

Po angielsku: http://progit.org/book

Repozytorium założymy w serwisie GITHub: https://github.com

A więc bierzemy się do dzieła…

Pierwsze co musimy zrobić to pobrać 2 programy. Dzięki tym programom w sposób graficzny będziemy mogli wykonywać operacje w naszym repozytorium. Są to:

GIT for Windows: http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list

Tortoise GIT: http://code.google.com/p/tortoisegit/downloads/list

Po ściągnięciu programów przechodzimy do ich instalacji.

Rozpoczynamy od instalacji GIT for Windows. Po uruchomieniu przechodzimy przez proces instalacji aż do momentu wyboru komponentów:

2011-02-07_150450.png

Tutaj możemy odznaczyć Addtional icons. Przechodzimy dalej, aż do momentu wyboru ścieżki zmiennej środowiskowej:

2011-02-07_150556.png

Wybieramy pierwszą opcję i klikamy dalej. W następnym okienku:

2011-02-07_150638.png

Wybieramy trzecią opcję. Teraz przechodzimy aż do końca instalacji. Po skończeniu instalacji GIT for Windows zajmiemy się instalacją środowiska graficznego Tortoise.

Uruchamiamy instalator Tortoise GIT i przechodzimy przez kolejne etapy. Po zaakceptowaniu licencji przechodzimy do okna wyboru:

2011-02-07_151826.png

Wybieramy pierwszą opcję i przechodzimy dalej aż do końca instalacji. Po instalacji możemy uruchomić komputer ponownie i przejdziemy do etapu założenia swojego konta w serwisie github oraz pobrania repozytorium.

Przechodzimy na stronę: https://github.com i przechodzimy do rejestracji:

2011-02-07_234148.png

Wpisujemy swoje dane i rejestrujemy się. Po rejestracji i zalogowaniu się czas na utworzenie repozytorium.

2011-02-07_234514.png

Wybieramy nowe repozytorium.

2011-02-07_234539.png

 

Wypełniamy pola i klikamy na Utwórz repozytorium.

Mamy utworzone repozytorium, jednak zanim będziemy mogli z nim pracować musimy wygenerować klucz publiczny i prywatny.

Aby móc wysyłać i odbierać pliki musimy stworzyć publiczny i prywatny klucz.

2011-02-08_151723.png

 

W tym celu z menu Start wybieramy TortoiseGit i program Puttygen. Teraz wygenerujemy klucze.

2011-02-08_151742.png

 

Klikamy Generate i szarym oknie ruszymy kursorem myszki.

 

2011-02-08_151757.png

 

Kiedy pasek dojdzie do końca zobaczymy długi ciąg znaków – to nasz publiczny klucz. Nie zamykamy jeszcze okna!


2011-02-08_151928.png


Teraz należy go dodać do naszego konta na Github. Po zalogowaniu na konto przechodzimy do ustawień konta i wybieramy zakładkę Publiczne klucze SSH.

 

2011-02-08_151943.png

 

Klikamy na Dodaj kolejny klucz publiczny i wypełniamy formularz. Tytuł może być dowolny. W pole Klucz wpisujemy to co puttygen nam wygenerował. Bardzo ważne jest to, aby poprawnie skopiować wygenerowany klucz – w przeciwnym wypadku nie będziemy mieli możliwości korzystania z repozytorium!

Wracamy do Puttygen.

 

2011-02-08_152056.png

 

Wpisujemy hasło do klucza prywatnego a następnie klikamy na Save private key i zapisujemy plik gdzieś na dysku.

Aby teraz pobrać repozytorium w miejscu gdzie ma być ono utworzone klikamy Prawy Przycisk Myszy (PPM).

2011-02-08_152155.png

Wybieramy Git Clone i wypełniamy okienko.

2011-02-08_152226.png

Jako Url podajemy adres do repozytorium. Gdzie go znajdziemy? Po wejściu na nasze konto na Github i wybraniu repozytorium zobaczymy pasek z przyciskami SSH, HTTP i SSH (tylko do odczytu).

2011-02-26_223545.png

Kopiujemy adres z SSH i wklejamy go w pole Url.

Podczas synchronizacji należy wybrać opcję Load Putty Key i wskazać na nasz klucz prywatny zapisany na dysku. Po kliknięciu ok powinna wykonać się synchronizacja i poinformować, że pobrane repozytorium jest puste.

To już koniec :) Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem i rozjaśniłem proces zakładania repozytorium. W dalszych planach mam zamiar pokazać jak wrzucić pliki i co robić w przypadku konfliktów.

Dziękuję za pomoc koledze wookieb z forum php :)